หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ สมาคมเบเกอรี่แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมการทำขนมปังสไตล์ยุโรป Sourdough และ Gluten-free Breads
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ สมาคมเบเกอรี่แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมการทำขนมปังสไตล์ยุโรป Sourdough และ Gluten-free Breads

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-10 10:55:41

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ สมาคมเบเกอรี่แห่งประเทศไทย 

จัดกิจกรรมอบรมการทำขนมปังสไตล์ยุโรป Sourdough และ Gluten-free Breads


เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สมาคมเบเกอรี่แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมการทำขนมปังสไตล์ยุโรป Sourdough และ Gluten-free เพื่อให้ความรู้ และสอนเทคนิค รวมถึงวิธีการทำขนมปัง Breads โดยมี เชฟเดช แสงศรีจันทร์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ อาคารปฏิบัติการอาหารคหกรรมศาสตร์ (อาคาร 25 ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก