หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > กลุ่มการจัดการองค์ความรู้ Decagram คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหัวข้อเรื่อง การแนะแนวนักศึกษาและให้คำปรึกษาด้านการเรียนตลอดหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ฯ
กลุ่มการจัดการองค์ความรู้ Decagram คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหัวข้อเรื่อง การแนะแนวนักศึกษาและให้คำปรึกษาด้านการเรียนตลอดหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-01-05 23:08:08

กลุ่มการจัดการองค์ความรู้ Decagram คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จัดประชุมหัวข้อเรื่อง การแนะแนวนักศึกษาและให้คำปรึกษาด้านการเรียนตลอดหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ฯ

     วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 กลุ่มการจัดการองค์ความรู้ Decagram นำโดย นายวรงค์ ชื่นครุฑ หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่ม จัดประชุมหัวข้อเรื่อง การแนะแนวนักศึกษาและให้คำปรึกษาด้านการเรียนตลอดหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี