หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักกีฬาจานร่อนลูกพระนาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เเละรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการเเข่งขันกีฬาจานร่อนอุดมศึกษาชิงชนะเลิศเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566
นักกีฬาจานร่อนลูกพระนาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เเละรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการเเข่งขันกีฬาจานร่อนอุดมศึกษาชิงชนะเลิศเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-09-09 22:46:36

นักกีฬาจานร่อนลูกพระนาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เเละรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการเเข่งขันกีฬาจานร่อนอุดมศึกษาชิงชนะเลิศเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566

     วันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 นักกีฬาจานร่อน นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี เข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาจานร่อน the 6th Thailand Ultimate and Guts University Championship 2023 จัดโดย สมาคมกีฬาจานร่อนเเห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ทั้งนี้ ทีมกีฬาจานร่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัล ดังนี้

- รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมกัตส์

- รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีมผสม

     การเเข่งขันจานร่อนอุดมศึกษาชิงชนะเลิศเเห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาได้มีเวทีที่จะพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาจานร่อน เเละเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งมี 7 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการเเข่งขัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เเละวิทยาเขตกรุงเทพ