หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ สวนสุนันทา จับมือเชฟระดับประเทศ พัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ สวนสุนันทา จับมือเชฟระดับประเทศ พัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-24 12:42:57


คณะวิทยาศาสตร์ฯ สวนสุนันทา จับมือเชฟระดับประเทศ พัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพ


ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์, อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า, ผศ.สกุลตรา ค้ำชู และทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ประชุมหารือร่วมกับเชฟวัชรพงศ์ เมฆผึ้ง ผู้จัดการฝ่ายครัวการบินไทย และเลขาธิการสมาพันธ์เชฟประเทศไทย, เชฟต่อ กนก ชวลิตพงศ์ เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิคทีมชาติไทยด้านขนมหวานเหรียญแรกและเหรียญเดียวของประเทศไทย หนึ่งในคณะกรรมการ Top Chef Thailand ขนมหวาน, คุณสุภัททา เข็มทอง อดีตผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการสายการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), คุณนริศา ตีรบุลกุล อดีตผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการตลาด ครัวการบินไทย ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 -12:00 น. ณ ห้องประชุม 26109 โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่
1. การให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพ
2. การร่วมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของเชฟระดับประเทศ
3. การร่วมออกแบบแผนการเรียนและรายวิชาเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
โดยหลักสูตรดังกล่าวยังได้ร่วมมือกับ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้มีประชุมเบื้องต้นไปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 และกำลังเตรียมนำเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป