หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ผู้สอนรายวิชาอาหารไทย
อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ผู้สอนรายวิชาอาหารไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-03-04 14:05:45

อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ผู้สอนรายวิชาอาหารไทย

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาอาหารไทย ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2567 ปฏิบัติการประกอบอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น ในหัวข้อ "อาหารไทยสี่ภาค" นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ คุณค่า และวัฒนธรรมการกินของอาหารไทย ประเภทของอาหารไทย กรรมวิธีการปรุง และการจัดเสิร์ฟอาหารไทยทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้