หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ สุธาธรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการสัมนาและบรรยายพิเศษ "โลกนวัตกรรมการเกษตรไปไกลแค่ไหน"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ สุธาธรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการสัมนาและบรรยายพิเศษ "โลกนวัตกรรมการเกษตรไปไกลแค่ไหน"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-13 14:44:46


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ สุธาธรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการสัมนาและบรรยายพิเศษ "โลกนวัตกรรมการเกษตรไปไกลแค่ไหน"

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 - 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ สุธาธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญจากหอการค้าจังหวัดจันทบุรี และสถานทูตเนเธอร์แลนด์ ให้เป็นวิทยากรในการสัมนาและบรรยายพิเศษ หัวข้อ "โลกนวัตกรรมการเกษตรไปไกลแค่ไหน" จัดงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรี พร้อมกับเยี่ยมชมการแสดงนวัตกรรมด้านไม้ผลเมืองร้อนและการเกษตรในงาน Fruit Innovation Fair 2024