หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินหน้า โครงการบริการวิชาการ “การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการใช้ระบบสังคมออนไลน์สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป”
เมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนั ...
2018-01-30 16:35:30
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดบริการวิชาการ “พี่สอนน้องพัฒนาเยาวชนนักวิทยาศาสตร์”
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาส ...
2018-01-30 15:46:00
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมชุมชนเกาะกลาง
เมื่อวันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ร ...
2018-01-26 11:43:55
วิทย์ฯการกีฬาและสุขภาพร่วมจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่งการกุศล "ราชมังคลามินิมาราธอน" ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ ...
2017-12-20 13:24:28
วิทยาศาสตร์การกีฬา ประชุมสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้จัดประชุมสรุปผลการฝึกป ...
2017-12-12 16:10:31
ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการลอยกระทง "อนุรักษ์ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม”
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการลอย ...
2017-11-09 09:11:30
ข่าวย้อนหลัง