หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการลอยกระทง "อนุรักษ์ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม”
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการลอย ...
2017-11-09 09:11:30
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพจัดประชุมรายงานความก้าวหน้า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ครั้งที่ 1
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าการฝึกประสบการณ์ ...
2017-10-25 17:30:46
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีการให้ความร ...
2017-10-25 11:58:22
โครงการประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป ...
2017-10-24 17:09:29
ข่าวย้อนหลัง