หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

นักกีฬาจานร่อนสวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกจากสมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย ให้ร่วมแข่งขันจานร่อนระดับนานาชาติ รายการ Bangkok Hat ครั้งที่ 20
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวเเทนนักกีฬาจานร่อนมหาวิทยาลัย ...
2020-02-18 10:46:04
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ เพื่อพัฒนาสู่การจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เมื่อวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเท ...
2020-02-17 15:38:25
การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบ portfolio ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริการการศึกษา จัดให้มีกา ...
2020-02-17 12:01:16
การจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ อาคารสดับสนธิ์เฉียดเกษม (อาคาร 25) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุ ...
2019-12-09 15:32:27
การประกวดนางนพมาศในชุดรีไซเคิล โครงการลอยกระทง “อนุรักษ์ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม”
       วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศ ...
2019-11-06 18:08:00
การประกวดดาวเดือน The Visible Science Star 2019 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาว ...
2019-10-15 17:06:14
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดโครงการอบรมปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
       วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิท ...
2019-09-26 10:22:28
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการ ASEAN Plus Three Youth Environment Forum (AYEF) 2019
      เมื่อวันที่ 8-13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นางสาวนลินนิภา ขุนสกล นักศึกษาสาขาวิชาว ...
2019-09-19 10:09:20
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าพบ ผู้บริหารคณะ เพื่อรายงานผลการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ สาธารณรัฐเช็ก
         วันที่ 5 กันยายน 2562 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาล ...
2019-09-06 11:15:08
ข่าวย้อนหลัง