หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

การจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ อาคารสดับสนธิ์เฉียดเกษม (อาคาร 25) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุ ...
2019-12-09 15:32:27
การประกวดนางนพมาศในชุดรีไซเคิล โครงการลอยกระทง “อนุรักษ์ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม”
       วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศ ...
2019-11-06 18:08:00
การประกวดดาวเดือน The Visible Science Star 2019 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาว ...
2019-10-15 17:06:14
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดโครงการอบรมปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
       วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิท ...
2019-09-26 10:22:28
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการ ASEAN Plus Three Youth Environment Forum (AYEF) 2019
      เมื่อวันที่ 8-13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นางสาวนลินนิภา ขุนสกล นักศึกษาสาขาวิชาว ...
2019-09-19 10:09:20
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าพบ ผู้บริหารคณะ เพื่อรายงานผลการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ สาธารณรัฐเช็ก
         วันที่ 5 กันยายน 2562 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาล ...
2019-09-06 11:15:08
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา แลกเปลี่ยน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบทุนก ...
2019-07-31 16:10:42
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ฝึกอบรมภาคฤดูร้อนในต่างประเทศ ณ University of Hradec Králové
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบทุนกา ...
2019-07-31 16:11:11
ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา “เสริมสร้างทักษะทางปัญญา” ครั้งที่ 12
เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562  ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัด ...
2019-06-26 10:31:33
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ารับการทดสอบมา ...
2019-06-25 16:51:07
ข่าวย้อนหลัง