หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > Quotadek66
Quotadek66

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-27 11:51:24

ประกาศมาแล้ว!! #Dek66#SSRU รอบที่ 2 ความสามารถทางวิชาการและโครงการทุนเพชรสุนันทา (Quota)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีที่นั่งให้กับน้องๆ  และมีสาขาที่เปิดรับจำนวน 11 สาขาวิชา

สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login

รับสมัครรอบที่ 2 Quota

**ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota) ประเภทความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ "คลิกที่นี่"

https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/cwvka3dn.pdf

รับสมัครโครงการทุนเพชรสุนันทา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota) โครงการทุนเพชรสุนันทา "คลิกที่นี่"

https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/a0ysb5fc.pdf

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงาน/ออกแบบ : พันธกานต์ ตั้งวศินธรรม (Admin : พี่พั้นซ์)

www.sci.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#Science   #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#Science  #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TCAS66 #dek66 #TCAS