หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมุทิตาจิตคณะวิทยาศาสตร์ฯ (ออนไลน์)
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมุทิตาจิตคณะวิทยาศาสตร์ฯ (ออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-10-06 17:16:44

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมุทิตาจิตคณะวิทยาศาสตร์ฯ (ออนไลน์)

 

วันนี้ 24 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช  รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานมุทิตาจิตของคณะ ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นี้ (ผ่านระบบ Google Meet)