หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดอบรมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 3
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดอบรมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-01-06 13:53:54


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดอบรมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 3

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ได้จัดอบรมหลักสูตร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 3” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เข้าร่วมอบรม และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกในการรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ Google Meet โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน และได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ