หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมหารือการกำหนดพื้นที่วิจัยและกระบวนการวิจัย ปีงบประมาณ2565 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมหารือการกำหนดพื้นที่วิจัยและกระบวนการวิจัย ปีงบประมาณ2565 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-10-13 16:23:11

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมหารือการกำหนดพื้นที่วิจัยและกระบวนการวิจัย  ปีงบประมาณ2565 ณ  จังหวัดสมุทรสงคราม


 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564  นำโดย รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมอาจารย์ทีมวิจัยจากหลายสาขาวิชาฯ ร่วมหารือการกำหนดพื้นที่วิจัยและกระบวนการวิจัยของ ววน. ปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม