หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาอธิการบดี ที่ปรึกษารักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และรักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาอธิการบดี ที่ปรึกษารักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และรักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-10-11 20:09:29

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

  

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรของคณะเข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี นายชำนิ  นิลอรุณ ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  และ นางสาวบุศรา ศรีกระหนก ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล