หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ทดสอบระบบ การถ่ายทอดสดสัญญาณการสัมมนา ด้วยโปรแกรม Steam yard
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ทดสอบระบบ การถ่ายทอดสดสัญญาณการสัมมนา ด้วยโปรแกรม Steam yard

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-10-06 12:27:13

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ 

 ทดสอบระบบ การถ่ายทอดสดสัญญาณการสัมมนา ด้วยโปรแกรม Steam yard

 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์)  ได้เข้าทดสอบระบบ การถ่ายทอดสดสัญญาณการสัมมนา ด้วยโปรแกรม Steam yard ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างดี และคุณกิตติศักดิ์ ภู่อมร เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์และสารสนเทศที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษาทั่วไปที่ให้คำแนะนำในการใช้การโปรแกรม โดยมี อาจารย์ ดร.ธนากร  อุยพานิชย์, อาจารย์ทัศนันท์ ชูโตศรี, อาจารย์วรรณรัตน์  บรรจงเขียน และอาจารย์พงพิสิษฐ์  เลี้ยงอยู่ ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา