หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อหารือทิศทางและแนวทางในการพัฒนาคณะฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อหารือทิศทางและแนวทางในการพัฒนาคณะฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-10-06 12:28:59

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อหารือทิศทางและแนวทางในการพัฒนาคณะฯ

 

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม  2564 รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมประชุมเพื่อหารือทิศทางและแนวทางในการพัฒนาคณะฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ (Google Meet)