หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาเคมี รับประกาศนียบัตร “รองชนะเลิศ” การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี รับประกาศนียบัตร “รองชนะเลิศ” การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-02-05 13:07:53


นักศึกษาสาขาวิชาเคมี รับประกาศนียบัตร “รองชนะเลิศ” 

การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายนันทวัฒน์ ขยันกสิกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ที่ปรึกษา เข้ารับประกาศนียบัตร การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ นายนันทวัฒน์ ขยันกสิกรรม คว้ารางวัลรองชนะเลิศ จากการนำเสนอผลงาน "คาร์บอนโฟมยางพาราสำหรับกำจัดการรั่วไหลของน้ำมัน" ซึ่งเป็นผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และ นวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation)