หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ออนไลน์)
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-10-06 17:12:41


 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ออนไลน์)

 

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน  2564 รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทีมผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ (Google Meet)