หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-07 15:35:18

ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

          เมื่อวันที่ 2- 5 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ได้จัดอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตร “ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการอบรมและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียและเทคนิคการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณทิพย์ กาหยี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ บรรยายในหัวข้อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่แหล่งกำเนิด รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ บรรยายในหัวข้อมลพิษทางน้ำ สถานการณ์คุณภาพน้ำ การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ และการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้