หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ให้สัมภาษณ์รายการ คู่ข่าว เสาร์-อาทิตย์ ช่วงศาตร์ปันสุข ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ให้สัมภาษณ์รายการ คู่ข่าว เสาร์-อาทิตย์ ช่วงศาตร์ปันสุข ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-31 23:29:42


รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ให้สัมภาษณ์รายการ คู่ข่าว เสาร์-อาทิตย์ 

ช่วงศาตร์ปันสุข ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์รายการ คู่ข่าว เสาร์-อาทิตย์ ช่วงศาตร์ปันสุข ทางช่อง ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 พร้อมด้วย คณาจารย์ผู้ร่วมโครงการ U2T ในประเด็นหัวข้อ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม”  (วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564)

สามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=PBAhUoYo4qc