หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ภาควิชาวิทยาศาสตร์ จัดประชุมออนไลน์ Meetingเราไม่ห่างกัน ในหัวข้อ “การเตรียมข้อมูลสำหรับปรับปรุงเว็บไซต์อาจารย์”
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ จัดประชุมออนไลน์ Meetingเราไม่ห่างกัน ในหัวข้อ “การเตรียมข้อมูลสำหรับปรับปรุงเว็บไซต์อาจารย์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-31 21:24:41


ภาควิชาวิทยาศาสตร์ จัดประชุมออนไลน์Meetingเราไม่ห่างกัน

ในหัวข้อ “การเตรียมข้อมูลสำหรับปรับปรุงเว็บไซต์อาจารย์”

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 19.00-21.00น. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมออนไลน์ Meetingเราไม่ห่างกัน พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ การเตรียมข้อมูลสำหรับปรับปรุงเว็บไซต์อาจารย์