หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแผนการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแผนการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-14 15:40:14


วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดประชุมหารือวางแผนการดำเนินงานเชิงรุกในการทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ การจัดทำรายวิชาธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย แขนงวิชาเคมี แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และแขนงวิชาฟิสิกส์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานเชิงรุกในระยะยาว ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี