หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-05-31 14:01:28


รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีเป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม (บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนลูกจ้างโครงการ)  โดยการประชุมได้สอบถามถึงการดำเนินงานของบัณฑิตจบใหม่ และประชาชนลูกจ้างโครงการ เพื่อติดตามรายงาน ส่วนที่ 1 สถานภาพตำบล ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพจำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ  (วันเสาร์ ที่  29  พฤษภาคม  2564 เวลา 10.30 – 12.00 น.) ประชุมออนไลน์ (Google Meet)