หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าสร้างเครือข่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าสร้างเครือข่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-03-31 13:00:30


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือเพื่อนำเสนอโครงการวิจัยและบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายงานวิจัยและการบริการวิชาการร่วมกับองค์กรภายนอก ตลอดจนเพื่อร่วมพัฒนากลไกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป