หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อม งานสวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะ Learn ใจ
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อม งานสวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะ Learn ใจ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-12 13:33:11

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมงานสวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะ Learn ใจ 

 วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 6 คณะ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสำนักทรัพย์สินและรายได้  พร้อมด้วยฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ และฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ ของมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมงาน สวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะ Learn ใจ ณ ห้องปริญญาเอก หลักสูตรทัศนศิลป์ ชั้น G คณะศิลปกรรมศาสตร์