หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-12-08 16:09:42


ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมประชุมคณะกรรมการประจำคณะ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีเป็นประธาน ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (26) และแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet