หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > หนีผี...มาเรียนวิทย์สวนนันท์ #Dek67 #SSRU รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
หนีผี...มาเรียนวิทย์สวนนันท์ #Dek67 #SSRU รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-11-25 15:15:32

หนีผี...มาเรียนวิทย์สวนนันท์ #Dek67 #SSRU

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีที่นั่งให้กับน้องๆ จำนวน 690 ที่นั่ง และมีสาขาที่เปิดรับจำนวน 12 สาขาวิชา

ดูหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้ที่ https://admission.ssru.ac.th