หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมแขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ประชุมแขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-07-30 18:33:49ประชุมแขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมแขนงวิชา โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การปรับปรุงหลักสูตร การพิจารณาเตรียมคัดเลือดนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนเยียวยาของมหาวิทยาลัย และแนวทางการดำเนินงานของสาขาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 - 22.00 น.)