หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ
เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-12 13:31:51

เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ

 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่ออกร้านค้าในงาน สวนนันท์ Fun Fair ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษาในทักษะที่สำคัญในการประกอบอาชีพ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมทบ ฐิตะฐาน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ในวันอังคาร  ที่ 30 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี