หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าร่วมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย-จีน "หัวกวง สีสัน แสงสี แห่งเส้นทางสายไหม"
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าร่วมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย-จีน "หัวกวง สีสัน แสงสี แห่งเส้นทางสายไหม"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-12-14 09:07:23

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าร่วมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย-จีน "หัวกวง สีสัน แสงสี แห่งเส้นทางสายไหม"

   วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 - 17.00 น. บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย-จีน "หัวกวง สีสัน แสงสี แห่งเส้นทางสายจัดโดยศูนย์การศึกษานานาชาชาติและคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา