หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประชุมวางแผนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประชุมวางแผนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-12-08 16:24:28


วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อวางแผนเตรียมงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (8 ครัวเรือน) และ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำปีงบประมาณ 2565