หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-29 13:02:32


ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม แขนงวิชาเคมี ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น” สายวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563