หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > งานแสดงมุทิตาจิต "คนดีศรีสุนันทา'2564" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานแสดงมุทิตาจิต "คนดีศรีสุนันทา'2564" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-29 12:12:22


งานแสดงมุทิตาจิต "คนดีศรีสุนันทา'2564" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต "คนดีศรีสุนันทา'2564"  ณ ลานกิจกรรมหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ซึ่งในปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่  • 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์  
  •    อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
  • 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ 
  •     อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
  • 3. นางนวลศรี แม่นรักษ์ 
  •     พนักงานห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • 4. นางกาญจนา ไตรยางค์
  •     คนงานประจำอาคาร 22 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี