หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมหารือกับ Marriott Bangkok The Surawongse
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมหารือกับ Marriott Bangkok The Surawongse

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-05-05 11:30:52


วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ  สว่างจิตร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  อาจารย์นันท์ยง  เฟื่องขจรฟุ้ง  หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และตัวแทนอาจารย์จากสาขาวิชา   ร่วมประชุมหารือรายละเอียดการจัดโปรแกรม Marriotternship Program Guideline  และแนวทางการลงนามในบันทึกความร่วมมือ MOU กับ Marriott Bangkok The Surawongse ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์