หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมติดตามความก้าวหน้าแนวทางการจัดแคมเปญการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ประชุมติดตามความก้าวหน้าแนวทางการจัดแคมเปญการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-04-08 18:38:00


รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการคิดจุดคุ้มทุนและการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้เพื่อหารือแนวทางการจัดแคมเปญการรับสมัครนักศึกษา การประชาสัมพันธ์ การคำนวนจุดคุ้มทุนของหลักสูตร และการสรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นต้น