หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือวางแผนการจัดกิจกรรม SSRU OPEN HOUSE ONLINE 2021
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือวางแผนการจัดกิจกรรม SSRU OPEN HOUSE ONLINE 2021

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-03-29 11:50:44


ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  นำทีมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ประชุมหารือเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม SSRU OPEN HOUSE ONLINE 2021 ที่จะจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา