หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและวางแผนการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและวางแผนการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-03-11 13:52:18

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและวางแผนการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  สังวาระนที พร้อมด้วยอาจารย์จากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาตร์และนวัตกรรม สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม และนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และวางแผนการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานรากฯ ณ พื้นที่ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567