หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีพร้อมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จากโรงเรียนสาธิต
คณบดีพร้อมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จากโรงเรียนสาธิต

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-01-12 10:28:29

 

คณบดีพร้อมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จากโรงเรียนสาธิต

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณบดีพร้อมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จากโรงเรียนสาธิต เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕