หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีพร้อมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
คณบดีพร้อมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-01-12 10:22:38

คณบดีพร้อมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต


วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร มอบกระเช้า แด่คณบดีพร้อมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕