หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2565 (SCIENCE AVENUE 2022)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2565 (SCIENCE AVENUE 2022)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-01-12 14:38:34


รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม ถนนสายวิทยาศาสตร์ 

รับวันเด็กแห่งชาติ 2565 (SCIENCE AVENUE 2022)

วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนคณบดี เข้าร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2565 (SCIENCE AVENUE 2022) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา