หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเชิงรุก สู้ภัยโควิด 19 (U2T covid week) ให้กับโรงเรียนในตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเชิงรุก สู้ภัยโควิด 19 (U2T covid week) ให้กับโรงเรียนในตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-05-28 13:50:03


เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย  ผศ.ดร.รินรดา  พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่โครงการยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม (บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนลูกจ้างในโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมเชิงรุก สู้ภัยโควิด 19  ในกิจกรรม U2T covid week ตามมติของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ณ โรงเรียนวัดคลองโคน และโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

1.การให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และการจัดระบบการคัดแยกขยะในพื้นที่ รวมทั้งการมอบถังขยะให้กับโรงเรียน

2. จัดเตรียม และมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับการป้องกันเชื้อ ให้กับนักเรียนและครูอาจารย์

3.ให้ความรู้และติดป้ายประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการป้องกันโควิดและการรณรงค์การฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน และประชาชนในพื้นที่