หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > รองคณบดีฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับ Yuan Ze University ประเทศไต้หวัน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับ Yuan Ze University ประเทศไต้หวัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-03-11 14:04:16

รองคณบดีฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับ Yuan Ze University ประเทศไต้หวัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบหมายให้ ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการเข้าร่วมการประชุมและให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยหยวนจื่อ (Yuan ze University) เถาหยวน ไต้หวัน โดยมี รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากคณะต่างๆ เพื่อหารือความร่วมมือทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมอาจารย์ ชั้น 1 อาคาร 15