หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการศึกษาดูงานอบรมหลักสูตร “การจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่”
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการศึกษาดูงานอบรมหลักสูตร “การจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-05-15 14:09:56

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

จัดการศึกษาดูงานอบรมหลักสูตร “การจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่” 

เมื่อวันที่ 25-27 เมษายน 2567 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการศึกษาดูงานให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่” (IMNES: Integrative Management for New Era Security) รุ่นที่ 3 ภายใต้สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก โดยเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจริยะ ศูนย์บริหารจัดการชีวภาพแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตลาดจริงใจ จังหวัดเชียงใหม่