หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเเสดงความยินดีกับนักกีฬาจานร่อนลูกพระนางที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวเเทนทีมชาติไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเเสดงความยินดีกับนักกีฬาจานร่อนลูกพระนางที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวเเทนทีมชาติไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-23 14:19:28

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเเสดงความยินดีกับนักกีฬาจานร่อนลูกพระนางที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวเเทนทีมชาติไทย

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ นักกีฬาจานร่อนลูกพระนาง ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวเเทนทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาจานร่อนระดับนานาชาติ รายการ "Thailand Ultimate Invitation 2023" ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยมีนักกีฬาจานร่อนที่เป็นนักศึกษาปัจจุบันเเละศิษย์เก่าสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังรายชื่อต่อไปนี้

ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 24 ปี

1.นายชัยวัฒน์ เสือใจ

2.นายทรงพล มงคลศิริ

3.นายศศิกานต์ แกล้วกล้า

4.นางสาวพัชรี มณีเกศแก้ว

5.นางสาวกัญญารัตน์ โหน่งบัญฑิต 

6.นางสาวพัชรภรณ์ หมื่นเดช

ทีมชาติไทย ชุดใหญ่  

1.นายธนธัส อาตม์สกุล (ศิษย์เก่า) 

2.นายชนวีร์ สอนชัย (ศิษย์เก่า) 

3.นายศักรินทร์ ชัยศรี (ศิษย์เก่า) 

4.นายพัฒนวงค์ คงถม (ศิษย์เก่า)

5.นายสาคร จายะกัน (ศิษย์เก่า) 

6.นางสาววิสสุตา มหานวล 

7.นางสาวพิยดา จันทร์รักษ์ (ศิษย์เก่า)

8.นางสาวณัฐวดี พูลสุวรรณ (ศิษย์เก่า)