หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > วิทย์สิ่งแวดล้อม จัดงานคืนสู่เหย้า
วิทย์สิ่งแวดล้อม จัดงานคืนสู่เหย้า

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-02 14:45:29


วิทย์สิ่งแวดล้อม จัดงานคืนสู่เหย้า

      เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงาน “คืนสู่เหย้า 27 ปี วิดแวดสวนนัน” ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับและอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     ต้อนรับศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ทั้งหมด 27 รุ่น การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารสัมพันธ์ของศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ กับศิษย์ปัจจุบันและสาขาวิชา ฯ ตลอดจนเพื่อจัดระดมทุนสำหรับสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของสาขาวิชา ฯ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์