หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้กับ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้กับ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-27 15:29:31

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้กับ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

     วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนบุคลากรของคณะ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้กับ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

     ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ