หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้รับมอบเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้รับมอบเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-01-13 16:06:59

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้รับมอบเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 นายชัยวัฒน์  สูงใต้ รหัส 63122228036  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย “คว้ารางวัลที่ 1 รุ่น แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่นทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกาย กายงาม กล้ามสวย ครั้งที่ 10 ปี 2566 จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยอง ณ จังหวัดระยอง” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา