หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-10-11 15:29:30


คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

     เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566  คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 คน เข้ารับเกียรติบัตรจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 เนื่องในโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในด้านงานวิจัย โดยได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เวทีนานาชาติในงาน “2023 Japan Design, Idea and Invention Expo (JDIE 2023)” เมื่อวันที่ 7 – 8 กรกฏาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นโดย World Invention Intellectual Property Associations(WIIPA) ซึ่งเป็นหน่วยงานนานาชาติด้านการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ร่วมกับ Chizai Corporation แห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง JDIE 2023 มีผลงานประดิษฐ์คิดค้นจาก 20 กว่าประเทศ นำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดง มากกว่า 300 ผลงาน ทั้งนี้ มีผลงานที่คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ดังนี้

      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ แขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ชนา สิทธิ์เหล่าถาวร แขนงวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ นายภคิน ถาวรธนิตกุล นักศึกษาแขนงวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ได้รับรางวัลSilver Medal Award from JDIE 2023 (เหรียญเงิน) และ Special Award from INNOPA (เหรียญรางวัลพิเศษ) จากผลงาน เรื่อง “บอมบ์ กัมมี่ มะม่วงหาวมะนาวโห่ โพรไบโอติกส์ : Probio KaranDa gummy Bomb”

      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตดา ทองขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง อาจารย์ ดร.นรินทร์ กากะทุม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล Gold Medal Award from JDIE 2023 (เหรียญทอง) และSpecial Award from INNOPA (Special prize จากอินโดนีเซีย) จากผลงานเรื่อง “ยาอมสมุนไพรสูตรมะม่วงหาวมะนาวโห่ : Klear-Throat: Traditional Thai herbal lozenges”

      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตดา ทองขาว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล Gold Medal Award from JDIE 2023 (เหรียญทอง) และSpecial Award from INNOPA (Special prize จากอินโดนีเซีย) จากผลงานเรื่อง “ผงซุปผักไชยาสำเร็จรูป VGet: Natural High Carotenoids and Dietary Fiber Soup”