หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา”
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-26 16:10:34