หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดประชุมหลักสูตรและการฝึกงานของนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดประชุมหลักสูตรและการฝึกงานของนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-26 12:10:04


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดประชุมหลักสูตรและการฝึกงานของนักศึกษา

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เมื่อวันพุธที่ 25 ส.ค.64 เวลา 19.00 น. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดประชุมหลักสูตรและการฝึกงานของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19