หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา “เสริมสร้างทักษะทางปัญญา” ครั้งที่ 12
ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา “เสริมสร้างทักษะทางปัญญา” ครั้งที่ 12

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-06-26 10:31:33


เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562  ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา “เสริมสร้างทักษะทางปัญญา” ครั้งที่ 12  ณ แคนดี้ เฮ้าส์ รีสอร์ท ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีตัวแทนนนักศึกษาทุกสาขาวิชา  และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณธเนศ สงวนสิน และทีมงาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งการจัดโครงการครั้งมีจุดมุ่งเน้นในด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึงกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา พร้อมทั้งสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษา ส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย การเป็นนักปฏิบัติ ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ